AIA 2017-04-03T14:14:06+00:00

Vi hjelper deg ut i arbeidslivet

[Tips: NAV kaller dette AIA]

HVA PASSER FOR DEG?

Rehabil Tre

 

I løpet av livet er det vanlig å oppleve motgang som krever omstilling. Det kan skje av eget ønske, eller p.g.a endring i arbeidsforhold, helse, økonomi, flytting og mye mer. Slike overganger er krevende og det kan derfor være smart å søke støtte i prosessen.

I vårt første møte finner vi ut av hva du trenger for å komme ut i arbeid. I samtale med en veileder vil du få en oversikt over hvor du står  og være i stand til å se mulighetene for veien videre. Vi kartlegger og utforsker dine interesser, evner og ressurser. Sammen lager vi en plan for deg – Din vei til arbeid.

Ta Kontakt

VÅRE VERKTØY FOR KARTLEGGING AV FERDIGHETER OG INTERESSER

Rådgiveren

Screening av lese-, skrive- og tallferdigheter.

REHABIL - Med arbeid som mål

Veilederen - Basis

Kartlegging av basisferdigheter i språk og kommunikasjon.

REHABIL - Med arbeid som mål

LOGOS

LOGOS er en PC-basert diagnostisk test som har basis i nyere tids leseforskning.

REHABIL - Med arbeid som mål

WIE-Karriereverktøy

Karrierevalgverktøy som hjelper deg å ta bevisste karrierevalg.

REHABIL - Med arbeid som mål

Jobbpics

Jobbpics er et billedbasert interesseutforksningsverktøy.

REHABIL - Med arbeid som mål