APS 2017-04-03T14:14:06+00:00

Vi hjelper deg ut i arbeidslivet

[Tips: NAV kaller dette APS]

HER FÅR DU OPPLÆRINGEN DU TRENGER

Rehabil Tre

Vi gir deg som har særskilt behov for bistand god hjelp. Vi tilrettelegger arbeidspraksis med tett oppfølging i våre treningsarenaer og gjennom vårt bedriftsnettverk.

Vi tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, arbeidsnorsk og IKT (eller data). Opplæringen er individuelt tilpasset. Samtidig kan vi sammen med deg tilrettelegge en praksisplass som er tilpasset din handlingsplan ut fra dine evner og ressurser.

Ta Kontakt