4. AB 2017-04-04T00:40:16+00:00

Vi hjelper deg ut i arbeidslivet

VI SKAFFER DEG PRAKSISPLASS

Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv.

Du vil sammen med en veileder ta utgangspunkt i dine behov, interesser og evner, for å finne en jobb du vil mestre og trives i.

Våre veiledere har god oversikt over jobbmuligheter i det lokale næringsliv. De vet hva som skal til for å skaffe deg et arbeid og hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge for ulike behov.

Tiltaket tilbyr blant annet:

  • bistand til å finne egnet arbeidsplass
  • oppfølging i startfasen av et nytt arbeidsforhold
  • tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen

Ta Kontakt