om oss 2017-04-28T10:35:57+00:00

Om oss

Rehabil AS er en moderne og fremtidsrettet attføringsbedrift. Siden 1970 har vi hjulpet unike mennesker med arbeidsrettede tiltak. For oss er ethvert menneske unikt som besitter ulike kvaliteter. Vi har i årevis tilrettelagt og hjulpet mennesker på rett spor. I denne sammenheng har vi jobbet bevisst med lokale bedrifter med å fremskaffe attraktive arbeidsplasser. Rehabil har mange ulike aktiviteter og tilbud. Vi legger stor vekt på trivsel og et godt sosialt miljø. Vi har produkter som er etterspurte.

VÅRE KJERNEVERDIER

Respekt

Alle mennesker skal møtes med respekt, vennlighet og profesjonalitet. Å hjelpe, støtte og akseptere hverandre er viktig for å lykkes i vår virksomhet.

Resultatbevissthet

Alt vårt attføringsarbeide skal ha sterkt fokus på et best mulig resultat for den enkelte bruker og våre kunder samtidig som vår service- og håndverksrelaterte virksomhet skal drives etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper.

Lojalitet

Ansatte skal arbeide sammen mot felles fastsatte mål. Gjennom samarbeid former og utvikler vi bedriften sammen. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for bedriftens virksomhet.

Glede

Vi ønsker at Rehabil skal være et godt og spennende sted å være! Vi skal inspirere hverandre til ekstra innsats for brukere og kunder og spre arbeidsglede og godt humør rundt oss. Humor skaper glede, glede skaper trivsel og trivsel skaper en god arbeidsplass.

Kvalitet

Våre tjenester skal være pålitelige og ansvarsbevisste.  Vi skal være tilgjengelig for brukere og kunder i størst mulig grad. Vi skal være til å stole på i det vi sier og gjør. Vi skal arbeide målbevisst med å tilby tjenester av høyeste kvalitet. Vårt mål er å levere kvalitet som oppfyller eller overtreffer forventningene til brukere, kunder og samarbeidspartnere.

MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper vi deg med å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjon så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig.Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

AS Rehabil ble sertifisert første gang i juni 2008 og resertifisert i 2011 og 2014.

HISTORIKK

Initiativet til etableringen av bedriften ble tatt av direktøren for Statens Attføringsinstitutt i Oslo (SAO), Gudmund Harlem. Bedriftens navn: Trosterud Servicesenter AS.  Adresse: Tvetenveien 185 (Esso Trosterud).
2015 eQuass-resertifisert
2014 Miljøfyrtårn resertifisert
2014 Blå Kors Norge ny eier
2012 Tar over Stjernegruppen fra Blå Kors Øst AS, AB (Arbeid med bistand) nytt tiltak i bedriften

2009

2009

Blå Kors Øst AS ny eier

eQuass-sertifisert

2008
Miljøfyrtårn-sertifisert
2007
Læringsakademiet endret navn til Læringsnettverket
2005
Bedriften godkjennes fra Rikstrygdeverket for å kunne tilby Funksjonsvurderinger mot ordinære IA- bedrifter
2004
Oppstart tiltaket Avklaring (IVV)
2003
Etablering av Læringsakademiet
2002
Oppstart av Veivalg
1993
Bedriften flyttet til Østre Aker vei på Kalbakken
1989
Overtakelse av kjøkken/kantine i Peter Møllers vei 15
1987
Bedriften endret navn til AS Rehabil
1985
Oppstart av avdelinger for bilklargjøring og renhold samt driften av Peter Møllers vei 15
1983
Maleravdelingen ble etablert
1982
Etablering av spesialverksted for ombygging av biler til funksjonshemmede (solgt i 1992)
1975
Oppstart av autorisert bilverksted
1971
Den offisielle åpningen fant sted 9. september

 

 

 

NHO Service      Attføringsbedriftene           Miljøfyrtårn               equas

Datterselskap av:  

SLIK FINNER DU OSS

KONTAKT INFORMASJON

Postadresse: AS Rehabil, Pb. 46 Kalbakken, 0901 Oslo

Østre Aker vei 206 F, 0975 Oslo
Telefon: 22 82 10 30
Fax: 22 82 10 31
Epost: post@rehabil.no