Ringer i vannet 2017-04-28T10:31:39+00:00

RINGER I VANNET

Bistår – Kartlegger – Lønnet arbeid

VISSTE DU AT

  • 15.000 nordmenn er på “sitt livs viktigste reise” for å få jobb etter praksis i attføringsbedriftene. 5.000 av dem har nådd målet og fått en fast jobb i 2013.
  • Målet med “Ringer i vannet” er å mangedoble antallet som får fast jobb. Vi vil se et næringsliv med NHO i spissen som vil og kan ta enda flere folk i bruk.
TA KONTAKT

Er du næringsdrivende? Ta kontakt om hvordan du kan bidra.

TA KONTAKT